سکه ساکر استارز

از محصولات اصلی این بازی سکه ساکر استارز هست

که شما میتوانید در زمین های بالای این بازی، بازی کنید

شما با خرید سکه سریتر لول اپ میکنید و این باعث

گرفتن دلار باری هر لول شما میشود

پیشرفت در بازی ساکر استارز

شما با خرید سکه و بازی  در زمین های سط بالا هم با رقیب های حرفه ای بازی میکنید و بازی یاد میگیرید

و هم در لیگ کشوری و لیگ معمولی اول میشیود و با این راه لار زیادی به

دست میاورید و خیلی راحت میتوانید مهره و ترکیب های فوق قوی این بازی را بازکنید